mdr1

Multi (meerdere) Drug (geneesmiddelen) Resistance (weerstand)

MDR1-gen defect, wat betekent dat nou eigenlijk?

Veel Collies hebben een erfelijke fout in hun DNA, het zogenaamde MDR1 gen defect. Wat betekent dat en waarmee heb je als eigenaar van een hond met dit defect rekening te houden?

MDR staat voor Multi (meerdere) Drug (geneesmiddelen) Resistance (weerstand) en zegt iets over hoe goed een hond bestand is tegen de giftige stoffen die in geneesmiddelen en anti-parasitaire middelen voorkomen. De 1 achter MDR is een toevoeging die staat voor de locatie van dit gen. Het MDR1 gen defect is aangeboren. Genen spelen de hoofdrol in de erfelijkheid, zij bevatten de informatie voor alle erfelijke eigenschappen.

Een gen is een stukje van het DNA dat de code bevat voor de productie van een bepaald eiwit. Genen liggen verspreid op de chromosomen. Genen bepalen alle basale eigenschappen, zoals de vachtkleur, vachtlengte en kleur van de ogen. Verder zorgen de genen ervoor dat bepaalde eigenschappen overerven. Ze spelen ook een rol bij de aanleg voor bepaalde aandoeningen.

Je zou kunnen zeggen dat al deze verschillende genen bij elkaar de unieke streepjescode vormen voor iedere hond. Zoals gezegd bevat een gen de code voor de productie van eiwit. Zo ook het MDR1 gen.

Als er in het DNA op dit gen een ‘fout’ zit, dan is het lichaam niet meer in staat om bepaalde giftige stoffen effectief uit de hersenen te pompen. Zou het MDR1 gen normaal functioneren, dan wordt er een eiwit gevormd (Pglycoproteine) dat de hersenen beschermt tegen te hoge concentraties van giftige stoffen.

Bij honden met een MDR1 gen defect kunnen bij het gebruik van sommige geneesmiddelen en anti-parasitaire producten, ernstige neurologische symptomen optreden. De hond kan zelfs overlijden. De symptomen kunnen heel divers zijn.

. Er zijn 3 mogelijkheden:

1)MDR1 +/+. Deze hond is ‘vrij’ en heeft van beide ouders 2 gezonde genen meegekregen.

2)MDR1+/-. Deze hond is ‘drager’ en heeft van 1 ouder het gezonde gen gekregen en van 1 ouder het defecte gen.

3)MDR1-/-. Deze hond is ‘lijder’ en heeft van beide ouders het defecte gen meegekregen. Bij de meeste genetische aandoeningen betekent ‘-/-‘ achter de aandoening juist dat beide genen gezond zijn, vrij van de ziekte

.